- - - ΑΨΕΣ Πυθαγόρας Πυθαγόρας ΑΕ Καρλόβασι ΑΟ Πολυκράτης samos samos samos Φοίνικας Διαγόρας Ραχών Ικαρίας samos samos samos samos samos samos samos ΑΣΣΑ Αναγέννηση

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Δράση Ενότητα Προοπτική : Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και αθλητικά σωματεία

Η παράταξη «Δράση Ενότητα Προοπτική» ζητά από τον Δήμαρχο Σάμου και τον πρόεδρο Δημοτικού συμβουλίου να μπει σαν θέμα στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο η έγκαιρη επιχορήγηση συλλόγων και σωματείων πολιτισμού και αθλητισμού κι εντός του 2016
Πέρυσι, για το έτος 2015 και μετά από πολλές πιέσεις μας, το δημοτικό συμβούλιο πήρε απόφαση για επιχορηγήσεις συλλόγων δίχως ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση από τη δημοτική αρχή. Τελικά επιχορηγήθηκαν 3 σύλλογοι το 2016.. και μάλιστα επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό του 2016 ως «οφειλόμενα».

Προκειμένου να μην αντιμετωπίζονται μονομερώς κάποιοι σύλλογοι και για να μην επιβαρυνθεί ξανά ο επόμενος προϋπολογισμός παρακαλούμε όπως προβείτε στον άμεσο και δίκαιο επιμερισμό των συνολικά 22.800 ευρώ που υπάρχουν στον φετινό προϋπολογισμό του Δήμου για επιχορηγήσεις, στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο.

Υπενθυμίζουμε πως για να είναι επιτρεπτή η κατά το άρθρο 202 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις διατάξεις αυτές φορείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, ενώσεις προσώπων, δηλαδή, που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο (άρθρα 61, 78 και 83 του Αστικού Κώδικα).
Ευχαριστούμε
Οι δημοτικοί σύμβουλοι:
Θάνος Στέλιος
Βολακάκης Δημήτρης
Καρλοβασίτης Βαγγέλης
Ματθαίου Εμμανουήλ
Μηλίγκος Δημήτρης
Τριανταφύλλου Νίκος


Δεν υπάρχουν σχόλια: