- - - ΑΨΕΣ Πυθαγόρας Πυθαγόρας ΑΕ Καρλόβασι ΑΟ Πολυκράτης samos samos samos Φοίνικας Διαγόρας Ραχών Ικαρίας samos samos samos samos samos samos samos ΑΣΣΑ Αναγέννηση

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Αδειοδοτήθηκαν τα στάδια –γήπεδα Σάμου και Καρλοβάσου

 Αδειοδοτήθηκαν τα στάδια - γήπεδα  Σάμου και Καρλοβάσου, με κανονικές  άδειες που ισχύουν για δυο χρόνια.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης « Δημοτικό Στάδιο Σάμου »
 

Μυτιλήνη 19 Οκτωβρίου 2015 
Α Π Ο Φ Α Σ ΗΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α/30-5-1997) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του άρθρου 56α του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός
αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002
(ΦΕΚ 239 Α’) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ
302 Α’) και το άρθρο 22 του ν. 4049/12 (ΦΕΚ 35/Α’/2012)
3. Τις διατάξεις του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
4. Την αριθμ. οικ. 46596/ 22-11-2004 (ΦΕΚ 1793 Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και
Δημόσιας Τάξης, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56α του Ν.
2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ΤΥ-Δα/Φ550/8-6-
2005(ΦΕΚ838/21-6-2005/τ.Β), 38204/22-8-2006(ΦΕΚ1267/8-9-2006/τ.Β), 38640/19-8-2009(ΦΕΚ
1773/26-8-2009/τ. Β), 3386//4-2-2011 (ΦΕΚ 137/9-2-2011/τ.Β) , ΤΥ-Δγ/Φ550/οικ.21406/13-8-
2013(ΦΕΚ2203/14-8-2013/τ.Β) , ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.26437/26-9-2013 (ΦΕΚ2415/27-9-2013/τ.Β) , ΤΥ-
Δ/Φ550/οικ.38637/24-12-2013(ΦΕΚ3317/27-12-2013/τ.Β), ΤΥ-Δ/550/οικ. 18749/23-6-2014
(ΦΕΚ1710/Β/26-6-2014) , ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.28688/9-9-2014 (ΦΕΚ2408/τ.Β/10-9-2014), και
ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ /ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/32112/2019/345/206/9-2-2015 ΚΥΑ(ΦΕΚ 216/Β/11-2-2015)
ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ /ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/196228/10647/1115/434/15-7-2015 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1352/Β/3-7-
2015).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/23-12-2010 (ΦΕΚ236/27-12-2010/τ.Β) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»
6. Την εγκύκλιο με ΑΠ 4067/532/Α.Φ.Αθλ. Εκγ/23-1-2013 της Γ. Γρ της Α.Δ. Αιγαίου
7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του

Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/14-4-2014) σε συνδυασμό με την ΠΥΣ 4/2015 (ΦΕΚ 24/6-
2-2015/τ. Α) «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων»
8. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 47 Α΄/11-05-2015)
9. Η από 5-10-2015 Έκθεση Ελέγχου και Γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών
εγκαταστάσεων ΠΕ Σάμου η οποία κοινοποιήθηκε με το αριθ.33/5-10-2015 έγγραφο της
Προέδρου της Επιτροπής και αφορά το Δημοτικό Στάδιο Σάμου .
10. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από την ως άνω έκθεση (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η εν λόγω Αθλητική Εγκατάσταση έχει ενταχθεί
στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 με την αριθ. 2641352/17-9-2014 δήλωση ένταξης .
11. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση που εκφράζει η Επιτροπή στην ως
άνω Έκθεση Ελέγχου προς την Γενική Γραμματέας της Α.Δ. Αιγαίου «είναι δυνατή , η
χορήγηση κανονικής άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση του
Δημοτικού Σταδίου Βαθέως στο Κατσούνι Σάμου » και συνεπώς τεκμαίρεται ότι κατ
αρχήν από την Επιτροπή διαπιστώνεται υπό όρους συνδρομή των αναγκαίων
προϋποθέσεων ασφάλειας αθλουμένων και θεατών και οι εγκαταστάσεις είναι νομίμως
υφιστάμενες.
12. Το γεγονός ότι όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 4049/2012, παραγρ. 3β),
είναι δυνατή η χορήγηση αδείας λειτουργίας .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την Χορήγηση άδειας λειτουργίας της Αθλητικής Εγκατάστασης « Δημοτικό Στάδιο Σάμου »
στο Κατσούνι Σάμου και αφορά την αποκλειστικά την τέλεση αγώνων και προπονήσεων
τοπικού ή ερασιτεχνικού χαρακτήρα μέγιστης χωρητικότητας 600 θεατών καθήμενων και όρθιων.
με τις ακόλουθες προϋποθέσεις και όρους :.
Να σφραγιστούν οι κερκίδες στο νότιο τμήμα (αριστερά από την είσοδο της εγκατάστασης)
και να μην χρησιμοποιούνται μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων τους , που
εντόπισε η αρμόδια Επιτροπή ,. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται η πρόσβαση και η
παραμονή θεατών και φυλάσσονται με μέριμνα του Δήμου Σάμου ή του ΝΠΔΔ Παιδείας
Αθλητισμού του εν λόγω Δήμου .
Να σφραγιστεί και να αποκλειστεί η χρήση του μικρού γηπέδου πίσω από τις κερκίδες
μέχρι την αποκατάσταση της επικινδυνότητας του σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής.
Ο υπεύθυνος φορέας για την λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης υποχρεούται να φροντίσει
να οριστεί και να εφαρμοστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα καθαριότητας του οποίου θα ελέγχεται η
απόδοση και θα επισημαίνονται τυχόν ελλείψεις, να γίνεται έλεγχος των φαρμακευτικών
σκευασμάτων και η αντικατάσταση του και να φροντίσει για την εκπαίδευση προσωπικού
σχετικά με τη σωστή χρήση του ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και τη χορήγηση πρώτων
βοηθειών .
Η Άδεια Λειτουργίας ισχύει για δύο (2) χρόνια από τη χορήγησή της εφόσον ένα μήνα πριν τη
λήξη του πρώτου από τη χορήγηση της έτους α) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν
μεταβληθεί οι συνθήκες και β) η ομάδα που αγωνίζεται στην ως άνω εγκατάσταση δεν έχει
ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία.
Η άδεια λειτουργίας δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης τυχόν αδειών
ή εγκρίσεων από άλλους φορείς που τυχόν απαιτούνται ή θα απαιτηθούν και μπορεί να ανακληθεί
οποτεδήποτε και με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του Γ.Γ. της Α.Δ. Αιγαίου.
Η παρούσα κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για ενημέρωση και ανάλογη
εφαρμογή.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Γήπεδο Ποδοσφαίρου  Καρλοβάσου Σάμου
Μυτιλήνη 19 Οκτωβρίου 2015 
   ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης «Γήπεδο Ποδοσφαίρου  Καρλοβάσου Σάμου »
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α/30-5-1997) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του άρθρου 56α του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός
αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002
(ΦΕΚ 239 Α’) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ
302 Α’) και το άρθρο 22 του ν. 4049/12 (ΦΕΚ 35/Α’/2012)
3. Τις διατάξεις του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
4. Την αριθμ. οικ. 46596/ 22-11-2004 (ΦΕΚ 1793 Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και
Δημόσιας Τάξης, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56α του Ν.
2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ΤΥ-Δα/Φ550/8-6-
2005(ΦΕΚ838/21-6-2005/τ.Β), 38204/22-8-2006(ΦΕΚ1267/8-9-2006/τ.Β), 38640/19-8-2009(ΦΕΚ
1773/26-8-2009/τ. Β), 3386//4-2-2011 (ΦΕΚ 137/9-2-2011/τ.Β) , ΤΥ-Δγ/Φ550/οικ.21406/13-8-
2013(ΦΕΚ2203/14-8-2013/τ.Β) , ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.26437/26-9-2013 (ΦΕΚ2415/27-9-2013/τ.Β) , ΤΥ-
Δ/Φ550/οικ.38637/24-12-2013(ΦΕΚ3317/27-12-2013/τ.Β), ΤΥ-Δ/550/οικ. 18749/23-6-2014
(ΦΕΚ1710/Β/26-6-2014) , ΤΥ-Δ/Φ550/οικ.28688/9-9-2014 (ΦΕΚ2408/τ.Β/10-9-2014), και
ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ /ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/32112/2019/345/206/9-2-2015 ΚΥΑ(ΦΕΚ 216/Β/11-2-2015)
ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ /ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/196228/10647/1115/434/15-7-2015 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1352/Β/3-7-
2015).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/23-12-2010 (ΦΕΚ236/27-12-2010/τ.Β) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»
6. Την εγκύκλιο με ΑΠ 4067/532/Α.Φ.Αθλ. Εκγ/23-1-2013 της Γ. Γρ της Α.Δ. Αιγαίου
7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/14-4-2014) σε συνδυασμό με την ΠΥΣ 4/2015 (ΦΕΚ 24/6-
2-2015/τ. Α) «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων»
8. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 47 Α΄/11-05-2015)
9. Η από 9-10-2015 Έκθεση Ελέγχου και Γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου
Αθλητικών
εγκαταστάσεων ΠΕ Σάμου η οποία κοινοποιήθηκε με το αριθ.34/9-10-2015 έγγραφο της
Προέδρου της Επιτροπής και αφορά το Γήπεδο Ποδοσφαίρου Καρλοβάσου Σάμου .
10. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από την ως άνω έκθεση (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η εν λόγω Αθλητική Εγκατάσταση έχει ενταχθεί
στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 με την αριθ. 2641806/11-9-2015 δήλωση ένταξης .
11. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση που εκφράζει η Επιτροπή στην ως
άνω Έκθεση Ελέγχου προς την Γενική Γραμματέας της Α.Δ. Αιγαίου «είναι δυνατή , η
χορήγηση κανονικής άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση του Γηπέδου
Ποδοσφαίρου Καρλοβάσου Σάμου » και συνεπώς τεκμαίρεται ότι κατ αρχήν από την
Επιτροπή διαπιστώνεται υπό όρους συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφάλειας
αθλουμένων και θεατών και οι εγκαταστάσεις είναι νομίμως υφιστάμενες.
12. Το γεγονός ότι όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 4049/2012, παραγρ. 3β),
είναι δυνατή η χορήγηση αδείας λειτουργίας .
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την Χορήγηση άδειας λειτουργίας της Αθλητικής Εγκατάστασης « Γήπεδο Ποδοσφαίρου
Καρλοβάσου Σάμου » και αφορά την αποκλειστικά την τέλεση αγώνων και προπονήσεων
τοπικού ή ερασιτεχνικού χαρακτήρα μέγιστης χωρητικότητας 536 θεατών καθήμενων και όρθιων.
με τις ακόλουθες προϋποθέσεις και όρους :.
Να σφραγιστούν οι μεταλλικές κερκίδες και να μην χρησιμοποιούνται μέχρι την
αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων τους , που εντόπισε η αρμόδια Επιτροπή , που θα
διαπιστωθεί με σύνταξη μελέτης στατικής επάρκειας και νέο έλεγχο. Στους χώρους αυτούς
απαγορεύεται η πρόσβαση και η παραμονή θεατών και φυλάσσονται με μέριμνα του Δήμου
Σάμου ή του ΝΠΔΔ Παιδείας Αθλητισμού του εν λόγω Δήμου .
Ο υπεύθυνος φορέας για την λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης υποχρεούται να φροντίσει
να οριστεί και να εφαρμοστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα καθαριότητας του οποίου θα ελέγχεται η
απόδοση και θα επισημαίνονται τυχόν ελλείψεις, να γίνεται έλεγχος των φαρμακευτικών
σκευασμάτων και η αντικατάσταση του και να φροντίσει για την εκπαίδευση προσωπικού
σχετικά με τη σωστή χρήση του ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και τη χορήγηση πρώτων
βοηθειών .
Η Άδεια Λειτουργίας ισχύει για δύο (2) χρόνια από τη χορήγησή της εφόσον ένα μήνα πριν τη
λήξη του πρώτου από τη χορήγηση της έτους α) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν
μεταβληθεί οι συνθήκες και β) η ομάδα που αγωνίζεται στην ως άνω εγκατάσταση δεν έχει
ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία.
Η άδεια λειτουργίας δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης τυχόν αδειών
ή εγκρίσεων από άλλους φορείς που τυχόν απαιτούνται ή θα απαιτηθούν και μπορεί να ανακληθεί
οποτεδήποτε και με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του Γ.Γ. της Α.Δ. Αιγαίου.
Η παρούσα κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για ενημέρωση και ανάλογη
εφαρμογή.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1 . Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Π.Ε. Σάμου
2. Δήμο Σάμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: