- - - ΑΨΕΣ Πυθαγόρας Πυθαγόρας ΑΕ Καρλόβασι ΑΟ Πολυκράτης samos samos samos Φοίνικας Διαγόρας Ραχών Ικαρίας samos samos samos samos samos samos samos ΑΣΣΑ Αναγέννηση

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

ΕΠΣ Σάμου: Ποινολόγιο

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΣ κατά τη συνεδρίαση της, την Τρίτη 04/04/17 αποφάσισε :
Α) Επιβάλλει Ποινή αποκλεισμού και χρηματική σε ποδ/στές ως εξής :
ΠΕΡΡΗΣ Δ. (αρ. Δελτίου 1005059) του ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 1Α.Η. και 10€ καταβλητέα μέχρι 04-05-2017 (ΦΑ ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ) της 01/04/2017 και άρθρα 10 παρ.1α1, 10 παρ.2δ & 33 παρ. 2 Π.Κ./ΕΠΟ).


ΜΑΚΡΗΣ Σ. (αρ. Δελτίου 1240790) του ΑΠΣ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3Α.Η. και 30€ καταβλητέα μέχρι 04-05-2017 (ΦΑ ΑΠΣΦ ΣΧ ΘΕΤ ΕΠ/ΜΩΝ – ΑΠΣ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) της 02/04/2017 και 10 παρ.1γ, 10 παρ.2δ & 33 παρ. 2 Π.Κ./ΕΠΟ).

ΒΕΛΙΜΑΧΙΤΗΣ Ν. (αρ. Δελτίου 1222553) του ΑΠΣΦ ΣΧ ΘΕΤ ΕΠ/ΜΩΝ 4Α.Η. και 40€ καταβλητέα μέχρι 04-05-2017 (ΦΑ ΑΠΣΦ ΣΧ ΘΕΤ ΕΠ/ΜΩΝ – ΑΠΣ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) της 02/04/2017 και άρθρα 10 παρ.1δΙΙ, 10 παρ.2δ & 33 παρ. 2 Π.Κ./ΕΠΟ).

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Κ. (αρ. Δελτίου 1291919) του ΑΠΣΦ ΣΧ ΘΕΤ ΕΠ/ΜΩΝ 1Α.Η. και 10€ καταβλητέα μέχρι 04-05-2017 (ΦΑ ΑΠΣΦ ΣΧ ΘΕΤ ΕΠ/ΜΩΝ – ΑΠΣ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) της 02/04/2017 και άρθρα 10 παρ.1αΙ, 10 παρ.2δ, 10 παρ6ε & 33 παρ. 2 Π.Κ./ΕΠΟ).

Κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του αγώνα Πρωτ/τος Α΄ Κατηγορίας 2016-17 της 01/04/17 ΑΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ υπέρ του πρώτου Σωματείου λόγω παραίτησης από τον αγώνα του δευτέρου ως εξής:

α) ΑΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ βαθμοί υπέρ τρεις (3) και αποτέλεσμα υπέρ 3-0

β) Αφαίρεση δύο (2) βαθμών από τον βαθμολογικό Πίνακα του Πρωτ/τος Α΄ Κατηγορίας 2016-17 για το Σωματείο ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ

γ) Χρηματικό πρόστιμο 50€ καταβλητέα έως 04/05/17 (άρθρα 17 παρ. 2 ΚΑΠ , 33 παρ. 2 Π.Κ./ΕΠΟ)

Β)Επιβάλλει Επίπληξη σε Σωματείο – Εκπροσώπου ως εξής:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Κ, εκπρόσωπο του Σωματείου ΑΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ, κατόπιν της από 03/04/17 έγγραφης απολογίας του , του Φ.Α Α΄ Κατηγορίας , ΑΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ – ΑΨΕΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ της 25/03/17 και του άρθρου 5 ΠΚ/ΕΠΟ, τιμωρείται με επίπληξη.

ΑΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ, κατόπιν της από 03/04/17 εγγραφής απολογίας του ,του Φ.Α ΑΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ – ΑΨΕΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, Πρωτ/τος Α΄ Κατηγορίας της 25/03/17 και του άρθρου 5 ΠΚ/ΕΠΟ, τιμωρείται με επίπληξη ως συνυπαίτιο Σωματείο.Σάμος : 04/04/2017

Η Πειθαρχική Επιτροπή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Α. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΘΩΜΑΣΟΥΛΗΘ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: