- - - ΑΨΕΣ Πυθαγόρας Πυθαγόρας ΑΕ Καρλόβασι ΑΟ Πολυκράτης samos samos samos Φοίνικας Διαγόρας Ραχών Ικαρίας samos samos samos samos samos samos samos ΑΣΣΑ Αναγέννηση

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Παντερλής Τάκης: «Άθληση για Όλους» Ο Δήμος Σάμου χωρίς Αθλητικά προγράμματα της ΓΓΑ

Σάμος 10-11-2016   Προς :  ΜΜΕ
Είθισται  κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο τα ΜΜΕ  (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος Πανελλαδικά )  να κατακλύζονται από  προκηρύξεις διαγωνισμών πρόσληψης  Καθηγητών Φυσικής Αγωγής  (Κ.Φ.Α.)  από τους ΟΤΑ  α΄βαθμού , με συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας στο πλαίσιο των Προγραμμάτων   « Άθλησης  για Όλους»  (ΠΑγΟ)  της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σύμφωνα με τον ν. 2725 /99 και όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 29 του Ν. 4151/2013.
Για να συμβεί αυτό,  κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο μήνα η ΓΓΑ  κοινοποιεί εγκύκλιο  προς όλους τους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού  με την οποία ενημερώνει ότι για την κάλυψη των αναγκών τους σε θέσεις Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής θα πρέπει να υποβάλλουν  σχετικό αίτημα . Σύμφωνα με τους πίνακες της ΓΓΑ για την περίοδο 2016-17 ( Οκτώβριο – Μάιο),  για τη γειτονική Μυτιλήνη  εγκρίθηκαν  8  Κ.Φ.Α.   για τη Χίο 6  Κ.Φ.Α.   για τη Λέρο  4  Κ.Φ.Α. ακόμα και την  Πάτμο  η οποία και αυτή υπέβαλλε αίτημα εγκρίθηκε  1  Κ.Φ.Α.
 Στους   πίνακες των εγκριθέντων Κ.Φ.Α. της Γ.Γ.Α. δεν υπάρχουν  αντίστοιχοι γυμναστές για την Σάμο προφανώς λόγο μη υποβολής αιτήματος από το Δήμο  ή το εποπτεύον υπεύθυνο  ΝΠΔΔ .   Εάν ανατρέξει κάποιος στο παρελθόν θα διαπιστώσει ότι η Σάμος δεν έχει υποβάλλει σχεδόν  ποτέ αίτημα για κάλυψη προγραμμάτων «Αθληση για Όλους »  το οποίο επιδοτείτε από την ΓΓΑ  , προσφέρει εργασία σε αποκλειστικά άνεργους Κ.Φ.Α. συμπολίτες μας (εντοπιότητα) και δίνει την δυνατότητα άθλησης σε άνδρες ,γυναίκες και παιδιά από 3 έως 100 ετών .
Η εγκύκλιος  της  Γ.Γ.Αθλητισμού  του  2016  που  αφορά  την διαδικασία  αιτημάτων  πρόσληψης  Κ.Φ.Α.
 κοινοποιήθηκε  σε  όλους  τους  ΟΤΑ  α΄ και β΄ βαθμού στις 15 Φεβρουαρίου 2016  με  το υπ’άρίθμ’  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/43548/3433/212/128  της  15/02/2016  και    ΑΔΑ :Ω7ΥΦ4653Π4-ΑΤ1. Προσωπικά εύχομαι το 2017 ο Δήμος Σάμου  μέσω του υπεύθυνου φορέα ΔΟΠΠΟΝΑΣ  να προβεί στις δέουσες ενέργειες και να λειτουργήσει υπεύθυνα ως προς τους λόγους και σκοπούς ύπαρξής του αφού στο καταστατικό του αναφέρετε  σαφέστατα στον Μαζικό αθλητισμό δηλαδή στην εκπόνηση και υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.  Αξίζει να ασχοληθούμε με κάτι ουσιαστικό  με  κάτι το οποίο επιδρά καταλυτικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών  . Όλοι οι Δήμοι ασχολούνται επ’ωφελεία των δημοτών τους εμείς στη Σάμο .

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: