- - - ΑΨΕΣ Πυθαγόρας Πυθαγόρας ΑΕ Καρλόβασι ΑΟ Πολυκράτης samos samos samos Φοίνικας Διαγόρας Ραχών Ικαρίας samos samos samos samos samos samos samos ΑΣΣΑ Αναγέννηση

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Προσωρινή άδεια στο γήπεδο Κοντακαιίκων

Προσωρινή άδεια για ένα χρόνο, χωρίς την παρουσία θεατών  και με προϋποθέσεις δόθηκε στο γήπεδο Κοντακαιίκων.
Αναλυτικά 

Αποφασίζουμε την χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας της Αθλητικής Εγκατάστασης « Δημοτικό Γήπεδο  Κοντακεΐκων », του Δήμου Σάμου χωρίς την παρουσία θεατών υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις :
α) να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος της ευστάθειας του εφαπτόμενου στο γήπεδο πρανούς και έκτακτοι οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο
β) να γίνονται τακτικά μικροεπεμβάσεις , για λόγους ασφαλείας , στους πάγκους των
αναπληρωματικών
γ) να γίνει αποψίλωση στην γύρω περιοχή για την αποφυγή πυρκαγιάς και καθαρισμός του
περιβάλλοντα χώρου από μπάζα και άλλα αντικείμενα και
δ) να οριστεί και εφαρμοστεί πρόγραμμα καθαριότητας
Ο υπεύθυνος φορέας για την λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης υποχρεούται να φροντίσει για την εκπαίδευση προσωπικού σχετικά με τη σωστή χρήση του ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού
, τη χορήγηση πρώτων βοηθειών και απαραίτητα απαιτείται η παρουσία εκπαιδευμένου
προσωπικού για την παροχή πρώτων βοηθειών και να γίνεται έλεγχος και αντικατάσταση των ληγμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Το σωματείο θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη για την πλήρωση του ιατρείου και την
αναπλήρωση των βασικών μέσων και υλικών άμεσης βοήθειας (αμπού, φορείο στομαφαρυγγικό , κορτιζόνη κ.λ.π.) επίσης ο ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός θα πρέπει να βρίσκεται σε ανεξάρτητο χώρο που θα στεγάζει το ιατρείο και θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμος .
Η Άδεια Λειτουργίας είναι προσωρινή υπό όρους, αφορά αποκλειστικά την τέλεση ποδοσφαιρικών αγώνων και προπονήσεων, τοπικού-ερασιτεχνικού χαρακτήρα για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών μέχρι τις 10-10-2017 και δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης τυχόν αδειών ή εγκρίσεων από άλλους φορείς.
Η παρούσα κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: