- - - ΑΨΕΣ Πυθαγόρας Πυθαγόρας ΑΕ Καρλόβασι ΑΟ Πολυκράτης samos samos samos Φοίνικας Διαγόρας Ραχών Ικαρίας samos samos samos samos samos samos samos ΑΣΣΑ Αναγέννηση

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Αδειοδοτήθηκε το γήπεδο Μαραθοκάμπου

Κανονική άδεια λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης απέκτησε το γήπεδο Μαραθοκάμπου και ισχύει για δύο (2) χρόνια, με παρουσία θεατών μεγίστου αριθμού διακοσίων εξήντα τριών ( 263) ατόμων .
Αναλυτικά η αδειοδότηση
Αποφασίζουμε την χορήγηση άδειας λειτουργίας της Αθλητικής Εγκατάστασης « Δημοτικό Γήπεδο Μαραθοκάμπου » Σάμου και αφορά την αποκλειστικά την τέλεση αγώνων και προπονήσεων τοπικού ή ερασιτεχνικού χαρακτήρα με την παρουσία θεατών μεγίστου αριθμού διακοσίων εξήντα τριών ( 263) ατόμων .
Η Άδεια Λειτουργίας ισχύει για δύο (2) χρόνια από τη χορήγησή της εφόσον ένα μήνα πριν τη
λήξη του πρώτου από τη χορήγηση της έτους α) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν
μεταβληθεί οι συνθήκες και β) η ομάδα που αγωνίζεται στην ως άνω εγκατάσταση δεν έχει
ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία.
Ο υπεύθυνος φορέας για την λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης υποχρεούται να οριστεί και να εφαρμοστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα καθαριότητας να φροντίσει για την εκπαίδευση κατάλληλου προσωπικού σχετικά με τη σωστή χρήση του ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού , τη χορήγηση πρώτων βοηθειών και την αποκατάσταση ληγμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων .
Το σωματείο θα πρέπει να φροντίσει για την παρουσία εκπαιδευόμενου προσωπικού για
χορήγηση πρώτων βοηθειών κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης και αναλαμβάνει την ευθύνη για την πλήρωση του ιατρείου και την αναπλήρωση των βασικών μέσων και υλικών άμεσης βοήθειας (αμπού, φορείο στομαφαρυγγικό , κορτιζόνη κ.λ.π.) Επίσης ο ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός θα πρέπει να βρίσκεται σε ανεξάρτητο χώρο που θα στεγάζει το ιατρείο και θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμος .
Ο υπεύθυνος φορέας για την λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης υποχρεούται να
πραγματοποιεί τακτικό έλεγχο λόγω πιθανής μείωσης του συντελεστή ασφαλείας του πρανούς πίσω από τις κερκίδες και τα αποδυτήρια με την πάροδο του χρόνου και τη δράση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων αύξησης των δρώντων διατμητικών τάσεων στη μάζα του πρανούς και μείωσης της μηχανικής αντοχής του.
Η άδεια λειτουργίας δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης τυχόν αδειών ή εγκρίσεων από άλλους φορείς που τυχόν απαιτούνται ή θα απαιτηθούν και μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε και με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Γ.Γ. της Α.Δ. Αιγαίου.
Η παρούσα κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή.


Δεν υπάρχουν σχόλια: