- - - ΑΨΕΣ Πυθαγόρας Πυθαγόρας ΑΕ Καρλόβασι ΑΟ Πολυκράτης samos samos samos Φοίνικας Διαγόρας Ραχών Ικαρίας samos samos samos samos samos samos samos ΑΣΣΑ Αναγέννηση

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

Αδειοδοτήθηκε το γήπεδο Κοντακαιίκων

 Αδειοδοτήθηκε το γήπεδο Κοντακαιίκων , με προσωρινή  άδεια λειτουργίας
χωρίς την παρουσία θεατών  και ισχύει  μέχρι τις 25-6-2016
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την Χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας της Αθλητικής Εγκατάστασης « Δημοτικό Γήπεδο Κοντακεΐκων », του Δήμου Σάμου χωρίς την παρουσία θεατών υπό τους ακόλουθους
όρους και προϋποθέσεις :α) να ολοκληρωθεί η γεωτεχνική μελέτη και β) να οριστεί και εφαρμοστεί πρόγραμμα
καθαριότητας Ο υπεύθυνος φορέας για την λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης υποχρεούται να φροντίσει για την εκπαίδευση προσωπικού σχετικά με τη σωστή χρήση του ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού , τη χορήγηση πρώτων βοηθειών και το σωματείο θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη για την πλήρωση του ιατρείου και την αναπλήρωση των βασικών μέσων και υλικών άμεσης βοήθειας (αμπού, φορείο στομαφαρυγγικό , κορτιζόνη κ.λ.π.) επίσης ο ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός θα πρέπει να βρίσκεται σε ανεξάρτητο χώρο που θα στεγάζει το ιατρείο και θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμος .
Η Άδεια Λειτουργίας είναι προσωρινή υπό όρους, αφορά αποκλειστικά την τέλεση ποδοσφαιρικών αγώνων και προπονήσεων, τοπικού-ερασιτεχνικού χαρακτήρα για χρονικό διάστημα πέντε(5)μηνών μέχρι τις 25-6-2016 και δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης τυχόν αδειών ή εγκρίσεων από άλλους φορείς.
Η παρούσα κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για ενημέρωση και ανάλογη
εφαρμογή.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: