- - - ΑΨΕΣ Πυθαγόρας Πυθαγόρας ΑΕ Καρλόβασι ΑΟ Πολυκράτης samos samos samos Φοίνικας Διαγόρας Ραχών Ικαρίας samos samos samos samos samos samos samos ΑΣΣΑ Αναγέννηση

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

ΕΠΣ Σάμου: Γενική Συνέλευση Σάββατο 11/07/2015

Το Δ.Σ. της ΕΠΣ Σάμου βάσει:
α) Της Απόφασής του της 23/6/2015
β) Των διατάξεων του Καταστατικού της ΕΠΣ Σάμου
ΣΥΓΚΑΛΕΙ
Την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της ΕΠΣ Σάμου στις 11/07/2015, μέρα Σάββατο και ώρα 19:00 (άρθρο 24 Κατ/κου).
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ξενοδοχείου AEOLIS, στη πόλη της Σάμου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παριστάμενων μελών.
2.Διορισμός τριών (3) Γραμματέων, υπεύθυνων για την τήρηση και επικύρωση των Πρακτικών μαζί με τον Πρόεδρο της Γεν. Συνέλευσης.

3.Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού περιόδου 2014-2015.
4.Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού περιόδου 2014-2015.
5.Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2014
6.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Οικον. Χρήσης έτους 2014
7.Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2014.
8.Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, με την ίδια ημερήσια διάταξη την ίδια μέρα Σάββατο 11/7/2014 και ώρα 20.00 στον ίδιο χώρο, χωρίς να απαιτείται απαρτία γι’αυτή την επαναληπτική Γενική Συνέλευση (άρθρο 27 Κατ/κου). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: